Samten Dzong

Sam means to think, thoughts or reflection
Samten means concentration, meditation, trance or deep meditative absorption
Dzong is a town hall, a big castle, fortress or the  headquarters of a district.
So it can be used as a meditation centre or meditation headquarter.


Sam betekent denken, gedachten of reflectie
Samten staat voor concentratie, meditatie, trance
Dzong is een stadhuis, een groot kasteel, fort of het hoofdkwartier van een wijk.
Zo kan het gebruikt worden als meditatiecentrum of meditatiehoofdkwartier.